Proverbi, Modi di dire e Poesie

MO’ CI TE DICU VI CA SAI ( DETTO PARTICOLARE DI MIO PADRE);

(APPENA TE LO DICO, ANCHE TU NE VIENI A CONOSCENZA);

QUANNU U SCIROCCU RIDE E’ CHIU’ FESSA CI LU CRIDE;

SCIROCCU RIDE TRAMUNTANA CANTA.

CANNILORA THRULA MESE CHIARU;

CANNILORA CHIARA FEBBRARU THRULU;

GUARDATE DE A TRAMUNTANA A CHIUVIRE E DE U SCIROCCU A NIVICARE;

OSCI SU LE PARME, DUMINICA PANE E CARNE;

A THRAMUNTANA E’ SIGNORINA SE AZZA TARDU ALLA MATTINA.

MUNTAGNE CHIARE, (RIFERITO ALLE MONTAGNE DELL’ALBANIA), SCIROCCU A MARE).

GABBIANI A N’TERRA MALETIEMPU A MARE;

MARE RRIVI E FUSCI, TAVERNA RRIVI E THRASI;

MUNTE E MUNTE NU SE THROVANE MAI, OMMU E OMMU SE NUNN’E’ OSCI E’ CRAI,

(MONTE CON MONTE NON SI INCONTRANO MAI,  INVECE GLI UOMINI, SE NON E’ OGGI E’ DOMANI).

CHIOPPE, SCAMPAU E TUTTE E VIE LAVAU;

MARCU, U LIA E MANICA DE THRAIU;

PANE OLE A CHICCA (PICALO’-GAZZA), CA DE L’AMORE SE NE PASSA (SE NE FREGA);

PIU PIU FUTTE DIU,

(SE PIOVIGGINA PIANO PIANO E A LUNGO, SEMBRA CHE PIOVE POCO INVECE “INGANNA ANCHE DIO”, NEL SENSO CHE NE VIENE GIU’ TANTA);

QUANNU SE SQUAIA A NIVE SE VIDUNE I STRUNZI;

(QUANDO SI SCIOGLIE LA NEVE SI VEDE QUELLO CHE C’ERA SOTTO…IN PRATICA LA REALTA’).

QUANNU PASCA VENE DE MASCIU,

(QUANDO PASQUA VIENE NEL MESE DI MAGGIO);

QUANNU U CIUCCIU NUN BOLE CU BIVE, MACARI CA FISCHI;

QUANNU UNU VAIE MBRIACU DICE A VERITA’;

U SULE DE BRILE TE FACE MURIRE;

PRIMA O POI A CAPPARE;

VA CRISCI FIJI;

CIA’ CAPPATU EI … ;

ME CAPISCU SULU;

SI CAPPATU A MPIGNATICCHIU;

NU ME CODDHRA;

NATALE CU LI TOI E PASCA CU CI OI;

OSCI A MIE E CRAI A TIE;

CI CERCA THROVA;

CI MANCIA SULU, PRIMA O POI SE NFUCA;

CI SE VANTA SULU NUN BALE NU PASULU;

CI CAMINA LICCA, CI STA A CASA SICCA;

CI CURPA PE RISU E QUAI, CHIANCE MEIU POI;

CI VAIE CHIANU VAIE SANU E VAIE LUNTANU;

CI SPUTA A NCELU A NFACCE LI CADE;

CI RIDE, FESSA E’ O FESSI VIDE;

CU TE VEGNA NU FURMINE SCUSI DE CRISTU, CA SE LU SAPE LI DISPIACE;

MEIU N’OU OSCI CA NA CADDHRINA CRAI;

SI PESCIU DE N’ IFRA ( VIPERA);

PARLA QUANNU U CADDRU FACE L’OU;

PARLA QUANNU PISCIA A CADDHRINA;

VIRU E NU PIA A NCULU E PORTA A CASA;

VIRU E NU SCAUSACANI;

VIRU PORTA LE CORNE CIMATE;

VIRU PORTA LE CORNE NANZI RETU;

VIRU PORTA MALOTE N’CAPU;

VIRU NU STA BONU DE CAPU;

VIRU E’ MEIU CU LU PERDI CA CU LU TROVI;

LI QUAI DE LA PIGNATA LI SAPE LA CUCCHIARA CA LI OTA;

LA CUCUZZA SE CUCINA CULL’ACQUA SUA STESSA;

U PURPU SE CUCINA NTHRA L’ACQUA SUA STESSA;

U BINCHIATU NU CRIDE U DISCIUNU;

U QUERCIU TIRA U CICATU;

SE A CATTA SE NCAVARCA A RICCHIA, CHIOVE ;

SE NUN CI RRIVI NUN CI CAPPI;

SE NU RISICHI NU RUSICHI;

SE SCINNARU NU SCINNARISCIA, FEBRARU MALE PENZA;

SE TE ZICCU TE CIU;

SE TE ZICCU VAI NIURU;

SE TE ZICCU VI;

SE NU CRISCI NU CAPISCI;

SE NUNN’E’ OSCI E’ CRAI;

DE NA RICCHIA TE TRASE E DE L’AUTRA TE ESSE;

FACE A RICCHIA DE MERCANTE;

UNGI L’ASSU CA A ROTA GIRA;

NA MANU LAVA L’AUTRA E TUTTE E DOI LAVANE A FACCE;

FAZZU CU FUSCI COMU U CICIRU A NTRA CUCCHIARA;

LATHRU PE NA FAVA, LATRU PE N’ONGULU;

E PAROLE DE A SIRA U IENTU DE A MANE  LE MINA;

OCCHIU NU VIDE, CORE NU DOLE;

NU ME SCIAMMARISCIARE;

L’ HAI MUSTUNISCIATA.

STROFE

CUSTODITE DALLA SIGNORA MARIA ROSARIA DI PORTO BADISCO

LU TIEMPU PASSA:

FUSCE LU TIEMPU COMU NA SCISCITTA, SCUMPARE COMU NU TOCCU DE CAMPANA,

E’ NU LAMPU, NU FURMINE, NA SPITTA; COMU LU IENTU PASSA E SE LLUNTANA.

OGNUNU E’ DESTINATU ALLA VECCHIAIA, DE STA

TERRA NU GIURNU A SCOMPARIRE.

LA MORTE NU DISCUTE E TAIJA TAIJA, LASSANNU POSTU A CINCA AIJE VINIRE.

EPPURU TANTA GENTE PRESUNTUOSA, CHINA DE SUPERBIA E DIFFIDENZA,

OSTINATA NVIDIOSA E VANITOSA, PE NU MINUTU SULU NUN CI PENSA

A QUISTA PURA E CRANNE VERITA’.

QUANTU ERA MEIJU AMARE L’UMILTA’. ( Sig,ra Maria Rosaria )

 

IMPRECAZIONE A GESU’ BAMBINO:

MAMMINEDDHRU MEU DE CORE, SU VINUTA CU ME FACI NU FAVORE,

CU LI DICI ALLA MESCIA MIA CU NU ME DESCIA CCHIUI MAZZATE, CA

L’OSSICEDDHRE MEI ME L’HAIE TUTTE SCRAFAZZATE E N’CI CURPA U FRATE MEU

CA ME CCUSA E CA ME CCUSA, CI ME CCAPPA DHRU MUCCIUSU L’AGGIU RUMPIRE LU MUSU. ( Sig,ra Maria Rosaria )

 

CALA CALA LU PANARINU, QUANTE COSE T’AGGIU DARE,

TAGGIU DARE NA PUMA, NA PIRA E NA PERSICA, SE OI NA CRAPPA D’UA,

VENI VENI ALLA PREULA MIA, N’C’E’LA IANCA, NC’E’ LA NIURA

E N’C’E’ DE TUTTE LE QUALITA’. ( Sig,ra Maria Rosaria )

 

QUANNU LU CEDDHRU PIZZICA LA FICA,

LA UCCA SE LA SENTE ZUCCHERATA,

CUSI’ FACE LU ZITU CU LA ZITA,

OGNI TANTU SE LA DANNU NA VASATA. ( Sig,ra Maria Rosaria )

 

E LU CHIUVIRE PIU PIU…

E LU RUSCIU DE LI CANALI…

LA MUIJERE DE MESCIU PASCALI

SE LA FUTTERA LI ZAMPUGNARI. ( Sig,ra Maria Rosaria )

 

MMARA A MIE DISSE LU MAZZAFARESE,

PE LA RROBBA DE L’AUTRI PERSI LA MIA… ( Sig,ra Maria Rosaria )

 

MESCIU PASCALI COMU SCIAMU?

DE MALE A PESCIU, MUIERIMA ME RROBBA LI TURNISI(SOLDI). ( Sig,ra Maria Rosaria )

 

 

POESIE

 

 

NU CANTU ALL’ARBULU DE ULIA

QUAL MAI PAROLA

QUAL MAI CANTAR POTRA’

LA TUA SEMPREVERDE BELLEZZA,

MAESTOSO E SACRO ULIVO?…

QUEL MARE,

QUEL CIELO,

ETERNI NELLA LORO ETERNITA’…

CHI, CHI CANTAR POTRA?…

E L’UOMO E LE SUE SEMBIANZE

CHI LAMENTERA’ AL FATO?…

SOL TU, BEN SENTO,

NOBILE GUARDIANO DEI CASI,

CUSTODE DELLA STORIA,

POTRAI.

LA TUA VOCE,

IN UN CONTINUO NAVIGAR SEPOLTO,

DARA’ ALLORA IL RESPONSO…

E SILENZIOSO GERMOGLIERA’

IL TUO MESSAGGIO

ANCORA UNA VOLTA

DI PACE…

PER SEMPRE.

PE’ SSEMPRE

ARBULU MEU,

DE FOJE VERDISCIATU

OJALURE ALLU JENTU,

CU TTREMULA UCE

TE CANTU…

E MMARU, ALLE PETRE,

MARE ME FAZZU:

STUMPISCJATA ULIA

PE’ NUDDA MANU.

ARBULU MEU,

DE MOI TUTTI SCURDATU,

‘MPISU E SICCATU

CRISTU ALLA CROCE

…TE VISCIU,

DE SULE A SULE,

A MMENZU A CISURE A PPETRE…

PAJARE, FICHE E FICARIGNE.

E QUANNU LENTA

A SCIURNATA DE A VITA SE NE VAJE…

E CHIANU CIELU NOU SE ‘NFACCIA…

FINESCE E PPORTE

SPALANCHI

…E OJU

…E LLUCE

…E MAMMA

E SSIRE E CCHIESIA,

PE’ TUTTI E PE’ SSEMPRE,

TE FACI.

 

GIANLUIGI LAZZARI/SANTU PITITU!!! 1998-2017

SUGGERITA DALLA SIGNORA M.ROSARIA